Informacje

Kluczowe kompetencje Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska to m. in.:

 • projektowanie i wielokryterialna optymalizacja sieci i instalacji sanitarnych, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, a także instalacji wewnętrznych (sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
 • komputerowe modelowanie i symulacja technologii, systemów i procesów w inżynierii środowiska, m. in. związanych z optymalizacją zużycia zasobów, w tym energii,
 • zastosowanie racjonalnych metod zmniejszania zużycia energii w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i kogeneracji,
 • projektowanie optymalnych rozwiązań źródeł energii (scentralizowanych i rozproszonych) oraz systemów jej dystrybucji,
 • wykorzystanie sorpcyjnych systemów energetycznych w celu podniesienia efektywności energetycznej, ekonomicznej i środowiskowej systemów ciepłowniczych oraz źródeł energii,
 • zaawansowane metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem odzysku materiałów,
 • biologiczne metody przetwarzania odpadów: kompostowanie i fermentacja,
 • diagnozowanie stanu środowiska (monitoringu środowiska) – czynników, rodzajów i skutków degradacji poszczególnych elementów środowiska.

Proponowane obszary i projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe:

 • optymalizacja rozwiązań sieci i instalacji sanitarnych oraz źródeł energii, tak by spełniały wymogi środowiskowe, nie pogarszając komfortu życia i jakości powietrza atmosferycznego,
 • projekty badawcze z zakresu efektywnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii,
 • badania możliwości pozyskiwania, oddawania i równoważenia bilansu energii cieplnej przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej,
 • projekty badawcze wykorzystujące komputerowe oprogramowanie symulacyjne do rozwiązywania zagadnień optymalizacji wielokryterialnej technologii, systemów i procesów w inżynierii środowiska,
 • kompleksowa optymalizacja odprowadzenia ścieków deszczowych i sanitarnych z określonego terenu,
 • planowanie i projektowanie systemów gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym (gwarantujących minimalizację ilości odpadów i osadów ściekowych składowanych na składowiskach),
 • badania w zakresie recyklingu materiałowego i organicznego odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • diagnozowania skutków działania czynników degradacyjnych na terenach o różnej funkcjonalności.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr N N512 1636 33 Badania owiewowokriogenicznej metody oziębiania produktów w komorach chłodniczych; Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (2007-2010). 
Główny wykonawca: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł.
Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN513 1204 33 Energetyczne i ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego z paliwami alternatywnymi, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2007-2009. 
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł.

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr NN523 5677 38 pt. Optymalizacja procesu zarządzania energią i mediami w obiektach oświatowych, Instytut techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (2010-2013).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł.

Strategiczny projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr umowy SP/B/3/76469/10  pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, zadanie nr3 pt. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (2010-2013).
Kierownik zadania badawczego : prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł.

Projekt międzynarodowy - Development of High-Efficiency, Small-Scale Heat Pumping Units Using an Environmentally Benign Working Fluid R744 and Expansion Work Recovery with Ejectors. This project is financed by Polish-Norwegian Research Fund and is realized both in Poland (Institute of Thermal Technology at Silesian University of Technology, Gliwice) and in Norway (SINTEF Energy Research, Trondheim). The scheduled duration is 1st September 2008 - 30th December 2010. The total budget of the project is 1.5 M€. More information at WEB address: www.itc.polsl.pl/co2heatpumps.
Główny wykonawca: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł.

Projekt szkoleniowy „Inwestycja w rozwój”. Uniwersytet Zielonogórski współrealizował projekt.
Kierownik: dr inż. Piotr Ziembicki

Projekt badawczo-wdrożeniowy „Produkcja chłodu z ciepła sieciowego w Zielonej Górze – etap II”. Projekt w trakcie realizacji.
Kierownik: dr inż. Piotr Ziembicki

Projekt badawczo-wdrożeniowy „Produkcja chłodu z ciepła sieciowego w Zielonej Górze – etap I”
Kierownik:. dr inż. Piotr Ziembicki

Projekt celowy: „Miejski Budynek Jutra 2030”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6 ZR6 2009 C/07319). Beneficjentem był Mostostal Warszawa oraz ITB Warszawa. Uniwersytet Zielonogórski był podwykonawcą zadań badawczych. 
Kierownik: dr inż. Piotr Ziembicki

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków.
Zadanie badawcze nr 8. Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej. 
Współrealizator: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków.
Zadanie badawcze nr 1. Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. 
Współrealizator: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków.
Zadanie badawcze nr 6. Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński (do 08.2012).
Kierownik projektu: dr inż. Piotr Ziembicki (od 09.2012).


dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282680
dr inż. Piotr Ziembicki
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282570
dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282560
dr inż. Ireneusz Nowogoński
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282570
dr inż. Teresa Nowak
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282682
dr inż. Sylwia Myszograj
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282574
dr inż. Jan Bernasiński
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282410
dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
+48683282524
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
Uniwersytet Zielonogórski
+48683282630
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Uniwersytet Zielonogórski
+483282202
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282682
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
Uniwersytet Zielonogórski
+48 (68) 3282541